Aktualności

Przejście zakładu a zakaz konkurencji

Na gruncie Kodeksu pracy (art. 101[1] i 101[2]) wyróżniamy dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji: na czas trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy.

W doktrynie i orzecznictwie powstała jednak rozbieżność, czy art. 23[1] Kodeksu pracy  traktujący o automatycznym wstąpieniu nowego pracodawcy w stosunki przy przejściu zakładu pracy, stosuje się także do zobowiązań pracodawcy z tytuły umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, czyli do obowiązku płacenia byłemu pracownikowi odszkodowania.

Część wątpliwości rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale składu trzech sędziów z dnia 6 maja 2015 roku, III PZP 2/15, który stwierdził, że w wypadku umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunków pracy nie można zastosować automatyzmu prawnego wynikającego z art. 23[1] Kodeksu pracy. Umowy takie bowiem nie stanowią elementu stosunku pracy i nie obejmuje ich norma wskazanego wyżej przepisu.

Nietrudno jednak nie zauważyć, że pozostają w mocy wątpliwości co do dalszych losów wiążącego strony zakazu.

 Do góry