Aktualności

Tylko dwóch sędziów wybranych sprzecznie z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w dniu 3 grudnia 2015 roku wydał długo oczekiwany wyrok dotyczący zgodności z Konstytucją nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Spośród wszystkich zakwestionowanych przepisów Trybunał orzekł o niekonstytucyjności dwóch z nich:

1) art. 21 ust. 1 rozumianego w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm,

2) art. 137 w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r.

Tym samym Trybunał orzekł, że dokonany przez Sejm poprzedniej kadencji wybór 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsce sędziów, których kadencje wygasały w grudniu, był sprzeczny z Konstytucją, jednakże wybór pozostałych 3 sędziów był zgodny z prawem. Poza tym Prezydent ma obowiązek niezwłocznie odebrać ślubowanie sędziego Trybunału wybranego przez Sejm.

 Do góry