Aktualności

Układy zbiorowe nie dla korpusu służby cywilnej

W dniu 17 listopada 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek dotyczący zgodności z Konstytucją i umowami międzynarodowymi art. 239 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie zawiera się układów zbiorowych dla członków korpusu służby cywilnej.

Trybunał uznał przepis ten za zgodny z Konstytucją i umowami międzynarodowymi m.in. ze względu na charakter korpusu służby cywilnej. Podstawowe warunki zatrudnienia jego członków wynikają bowiem z aktów normatywnych, a nie arbitralnych decyzji pracodawcy, zaś zawieranie układów zbiorowych doprowadziłoby do niekorzystnego różnicowania warunków zatrudnienia wśród członków korpusu.

Trybunał Konstytucyjny zauważył też, że okoliczności zawierania układów zbiorowych pracy mogłyby negatywnie oddziaływać na rzetelność, bezstronność i neutralność członków korpusu.

 Do góry