Aktualności

Radca prawny –VAT included

W dniu 3 grudnia 2015 roku Sąd Najwyższy wydał korzystną uchwałę (sygnatura akt III CZP 90/15) dla radców prawnych podejmujących sprawy z urzędu.

Sąd w składzie 3 sędziów uznał, że wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług.

 Do góry