Aktualności

Rewolucja odroczona

Posłowie rządzącej partii zaproponowali ostatnio poprawkę do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 roku, (Dz.U. poz. 1433), która przesunie termin jej wejścia w życie na dzień 1 maja 2016 roku. Zmiana ta umożliwi sprzedawanie nieruchomości rolnych na starych zasadach jeszcze przez 4 miesiące.

Rząd planuje także uchwalić inną nowelizację do tej ustawy lub wręcz zastąpić ją nową ustawą, które to zmiany też miałyby wejść w życie 1 maja 2016 roku.

 Do góry