Aktualności

Jeszcze jeden problem w związku z SK Bankiem

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 1 grudnia 2014 (Dz.U. poz. 1866) w pewnym zakresie chroni kontrahentów banku w wypadku, gdy przekazane mu środki pieniężne stają się niedostępne. Taka sytuacja ma zastosowanie przede wszystkim, gdy dochodzi do zawieszenia banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ostatnim czasie taka sytuacja zaistniała wobec największego w Polsce banku spółdzielczego – SK Banku.

W tej sprawie powstał jednak spór pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a niektórymi samorządami co do rozumienia pojęcia „deponenta” w świetle ustawy. Jest to o tyle istotne, że każdy deponent ma prawo do uzyskania świadczenia gwarantowanego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  do wysokości 100 tys. euro bez względu na liczbę posiadanych rachunków i instrumentów finansowych.

Jednostka samorządu terytorialnego jako osoba prawna jest bez wątpienia deponentem. Spór dotyczy jednak zagadnienia, czy jednostki budżetowe danej jednostki samorządu terytorialnego posiadające własny NIP i REGON są osobnymi deponentami i czy wobec tego są osobno objęte ochroną. Za taką interpretacją opowiadają się samorządy.

 Do góry