Aktualności

Nowy nabór na praktyki zawodowe

Ogłaszamy rekrutację na praktyki zawodowe. Praktyki są płatne i trwają dwa miesiące. Szczególnie adresujemy je do osób zainteresowanych dziedzinami, w których Kancelaria rozwija wyspecjalizowane doradztwo prawne – w szczególności w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy, prawa...

Ryczałty za noclegi kierowców

Zgodnie z dotychczasową interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy, kierowcy w transporcie międzynarodowym byli uprawnieni do pobierania ryczałtu za każdy nocleg podczas podróży służbowej, nawet jeżeli korzystali z bezpłatnego noclegu w przystosowanej do tego kabinie pojazdu. W jednym...

Mądrych Świąt

Idea świąt Bożego Narodzenia żyje własnym życiem, ale to życie się zmienia. Święta są unikalnym okresem stwarzającym szansę spojrzenia wstecz i spojrzenia w przyszłość. Czy wolimy to pierwsze, czy wolimy to drugie – to w dużej mierze określa nasze dalsze życie. My życzymy wszystkim...

Odszkodowanie bez składki

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient miał wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu. Mimo że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania...

Sąd Najwyższy nakazuje humanitarne traktowanie karpi

13 grudnia 2016 roku  zapadł wyrok Sądu Najwyższego dot. trzech osób, które w 2010 roku sprzedawały żywe karpie, w foliowych workach bez wody. Zdaniem sądu zostały naruszone przepisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856), art. 35 ust. 1a w zw. z...

Dłuższe terminy na odwołania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 28 kwietnia 2016 roku przewiduje nowelizację art. 264 Kodeksu pracy, polegającą na wydłużeniu do 30 dni terminów na: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania, a także na żądanie...

Rewolucja, czyli zwrot bez paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. ,sygn. akt VII AmC 695/16 orzekł, że zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”, stanowi niedozwoloną klauzulą umowną. Zdaniem Sądu, uzależnienie możliwości zwrotu towaru...

Certyfikaty pojazdów

17 października br w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia...

Miejmy nadzieję, że się uda…

Ministerstwo Rozwoju planuje nowelizację przepisów dot. przechowywania dokumentów pracowniczych. Nowelizacja zakłada skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizację. Dokumentacja pracownicza jest długookresowo przechowywana ze względu na jej późniejsze...

 Do góry