Aktualności

Mechanizmy kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników

Pracodawca delegujący swoich pracowników do pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej powinien mieć na uwadze, że jego działalność w tym zakresie może zostać skontrolowana. Odpowiednie organy państwa, w którym praca przez delegowanych pracowników jest wykonywana, ale także polska Inspekcja Pracy, mogą podejmować działania celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania określone w regulacjach unijnych dotyczące warunków delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Cały artykuł tutaj

 Do góry