Aktualności

Wina i umyślność przesądzą o większym obciążeniu

Przy szkodzie celowo wyrządzonej pracodawcy jego roszczenia wobec pracownika przedawniają się z dłuższym, trzyletnim terminem przewidzianym w prawie cywilnym.

Komentarz Michała Tutaja dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 14 stycznia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Cały artykuł tutaj

 Do góry