Aktualności

Milion dwieście zadośćuczynienia

Wyrokiem z dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1405/14) zasądził 1.200.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia na rzecz niepełnosprawnego dziecka. Zadośćuczynienie w wysokości 300.000,00 zł i 200.000,00 zł przyznano również rodzicom małoletniej dziewczynki.

W omawianej sprawie, na skutek błędów lekarskich przy porodzie dziewczynka doznała poważnych uszkodzeń centralnego układu nerwowego, na skutek czego do dzisiaj pozostaje dzieckiem głęboko niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie (nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, wymaga karmienia przez sondę).

Jedno z zagadnień, które było rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny, dotyczyło możliwości dochodzenia przez rodziców niepełnosprawnego dziecka zadośćuczynienia na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Sąd Apelacyjny potwierdził zasadność dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych członków rodziny, które polegało na naruszeniu ich prawa do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym i posiadania możliwości wychowania zdrowego potomstwa – dotychczas była to kwestia dyskusyjna z uwagi na fakt, że członkowie rodziny są osobami pośrednio poszkodowanymi.

 Do góry