Aktualności

Nie ma umów zawieranych „na zawsze”

Porozumienie zakładu ze związkami zawodowymi jest źródłem prawa pracy, a jednocześnie umową cywilnoprawną. Dlatego można ją wymówić zbiorowo, bez potrzeby modyfikacji każdej umowy odrębnie.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 2015 r. (III PK 26/15).

Komentarz Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z 4 lutego 2016 r. (dodatek: Praca i ZUS)

Cały artykuł tutaj

 Do góry