Aktualności

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej

Dnia 15 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie jedna z dwóch ostatnich nowelizacji Prawa Własności Przemysłowej. Jej zasadniczym celem jest zmiana modelu uzyskiwania ochrony prawnej na znak towarowy w Polsce.

Pojawiła się bowiem nowa instytucja w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego – możliwość wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego lub z wcześniejszego prawa osobistego. Tym samym system badawczy znaku towarowego w Polsce radykalnie zbliży się do wzorca wypracowanego w ramach Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Cały artykuł tutaj

 Do góry