Aktualności

Procedura ubiegania się o zwrot

Co do zasady zwrot kosztów opieki zdrowotnej poniesionej zagranicą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej jako „Rozporządzenie 883/2004”), powinien zostać dokonany pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi właściwych państw. W przypadku, gdy pacjent pokryje koszty udzielonych zagranicą świadczeń z własnej kieszeni – ma prawo dochodzić ich zwrotu. Procedurę w tym zakresie określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do której, w celu implementacji Dyrektywy transgranicznej, dodano rozdział 2a „Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju”.

Cały artykuł tutaj

 Do góry