Aktualności

Pracownik delegowany jest podwójnie chroniony przez unijne przepisy

    •  Marta Derewicz

Strony mogą wybrać prawo, które będzie podstawą umowy o pracę. Przy delegowaniu czasem trzeba jednak uwzględnić przepisy państwa, w którym praca zazwyczaj jest świadczona, albo kraju przyjmującego.

Artykuł Marty Derewicz w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 31 marca 2016 roku (dodatek: Kadry i płace)

Cały artykuł tutaj

 Do góry