Aktualności

Firma farmaceutyczna nie może żądać zaświadczeń lekarskich, by przeciwdziałać kradzieży leków

Pracownika nie można przeszukać, gdy nie ma ku temu istotnych powodów ani wyraźnej podstawy prawnej. Żądanie dostarczenia przez zatrudnionych zaświadczeń o zażywanych lekach też jest wykluczone.

 

Artykuł Kornelii Kozieł w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

 

 Do góry