Aktualności

Atak na konto internetowe - nowe rozwiązanie

Problem utraconych środków w wyniku cyberataku na internetowe konto bankowe, może znaleźć swoje rozwiązanie w najnowszym orzecznictwie. Sąd Okręgowy w Łodzi w prawomocnych wyrokach z 15 stycznia 2016 r. (I C 307/15) i 2 lutego 2016 r. (I C 1908/14) nakazał bankowi zwrot powodom (odpowiednio) prawie 100 tys. zł i 90 tys. zł wraz z odsetkami.

Wspomniane wyroki są jednymi z wielu, które wskazują na powoli kształtującą się linię orzeczniczą w podobnych sprawach.. Uzasadnienie dla takiego rozwiązania znajdujemy w art. 43 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych i art. 50 ust. 2 Prawo bankowe, gdzie mowa o tym, że bank jest podmiotem profesjonalnym, przez co ciążą na nim obowiązki zastosowania zabezpieczeń bankowych.

 Do góry