Aktualności

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych

Nowelizacja ustawy o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej 13 maja 2016 roku została przedłożona Prezydentowi do podpisu. Najbardziej istotna dla przedsiębiorców jest zmiana art. 22 ostatniej z wymienionych ustaw, obniżająca limit płatności gotówkowych z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych. Owa zmiana skutkować będzie niemożnością zaliczenia przez przedsiębiorców, płatności dokonanej w formie gotówkowej, której wartość przekracza 15 000 złotych, do kosztów uzyskania przychodu.

Według Rady Ministrów, zamiany te mają na celu radykalne ograniczenie tzw. „szarej strefy” i zwiększenie wpływów do budżetu o ponad 2 mld złotych. Projektodawcy, w wypowiedziach uzasadniających wprowadzenie omawianych zmian, stwierdzili, że ze względu między innymi na bezpieczeństwo transakcji, przedsiębiorcy i tak dokonują płatności powyżej 15 000 złotych za pośrednictwem rachunku bankowego. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że faktury gotówkowe, opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych, mogą być w praktyce dokumentami stwierdzającymi transakcje, do których nie doszło. Nowelizacja według założeń, miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.  

 Do góry