Aktualności

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 czerwca 2016 roku orzekł o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  art. 54 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który nadal ma zastosowanie dla starszych spraw.  Trybunał orzekł niekonstytucyjność w zakresie w jakim przepis ten wyłącza prawo do wniesienia przez dłużnika, niebędącego wnioskodawcą, zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku do zaspokojenia kosztów upadłości.

To orzeczenie jest o tyle ważne, ponieważ oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu jak wyżej wskazany w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może spowodować odpowiedzialność członków zarządu.

 Do góry