Aktualności

Pre-packi

W znowelizowanym prawie upadłościowym została uregulowana nowość, jaką jest przygotowana likwidacja, potocznie zwana pre-pack.

Procedura„pre-pack” polega na szybkiej sprzedaży działającego przedsiębiorstwa, którego działalność będzie kontynuowana przez nabywcę niż prowadzenie długotrwałego postępowanie upadłościowe licząc na korzystną sprzedaż majątku. Dłużnik do wniosku o ogłoszenie upadłości może załączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub jego składników.

Należy zaznaczyć, iż w pewnych okolicznościach sąd ma obowiązek uwzględnić złożony wniosek jak na przykład zgodnie z art. 56c ust. 1 p.u.

Atrakcyjność nowego rozwiązania polega zwłaszcza na zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwalając przy tym uzyskać możliwe najkorzystniejszą cenę sprzedaży.

 

 Do góry