Aktualności

Pracownik służby cywilnej może zostać zwolniony dyscyplinarnie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 2015 roku (sygn. akt II PK 259/14), orzekł że pracownik służby cywilnej, który dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, może zostać zwolniony na mocy Kodeksu pracy, a nie ustawy o służbie cywilnej. To znaczy, że z taką osobą można rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy.

Wcześniej niezbędne w tym celu było przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego, co powodowało, że niejednokrotnie pracownik, by uniknąć postępowania i ewentualnego zakazu pracy przez pięć lat w służbie cywilnej, zwalniał się sam, a postępowanie było umarzane.

 Do góry