Aktualności

Informatyzacja postępowania cywilnego

Z dniem 8 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z przełomowych zmian jest możliwość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie art. 125 § 21 k.p.c. Jeżeli wniesienie pisma za pomocą systemu jest obligatoryjne lub strona wskazała taką formę, to pismo wniesione w inny sposób nie wywoła skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Oświadczenie o wyborze wnoszenia pism w formie elektronicznej jest skuteczne tylko wobec osoby, która je złożyła. Stąd też, może mieć miejsce sytuacja, w której jedna ze stron będzie wnosiła pisma za pomocą operatora pocztowego, a druga za pomocą systemu teleinformatycznego.  

Jeżeli pismo zostało złożone w formie elektronicznej to doręczenia dokonuje się również w ten sam sposób. Jednakże, adresat ma prawo zrezygnować z formy doręczenia pism w sposób elektroniczny.

Do celów informatyzacji postępowania cywilnego stworzone zostanie Elektroniczne Biuro Podawcze. Powyższe zmiany te z pewnością przyczynią się do udoskonalenia systemu doręczeń w postępowaniu cywilnym.

 Do góry