Aktualności

Nowelizacja ustawy antytytoniowej

Obowiązująca od dnia 7 września br. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych („ustawa antytytoniowa”) wprowadza szereg zmian w zakresie obrotu i spożywania tytoniu. Dotyczą one przede wszystkim uregulowania kwestii związanych z papierosami elektronicznymi. Na nowo zdefiniowano również wymagania względem wyglądu opakowań papierosów tradycyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, zakazy obowiązujące dotychczas co do wyrobów tytoniowych, na gruncie nowej ustawy obejmą również e-papierosy. Stąd też, osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogły kupić takich papierosów, a ich palenie będzie niedozwolone w miejscach publicznych.

Zmieni się również wygląd opakowania wyrobów tytoniowych. Na paczkach pojawią się nowe komunikaty oraz specjalna fotografia obrazująca konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu. Ustawa antytytoniowa rozszerza również zakaz reklamy i promocji na papierosy elektroniczne.

 Do góry