Aktualności

Zmiany w procedurze cywilnej – wyłączenie sędziego

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mająca na celu przyspieszenie postępowania. Jedną z takich zmian jest nowy art. 52 § 3. Zgodnie z tym artykułem sędzia, wobec którego został złożony wniosek o wyłączenie będzie mógł prowadzić dalej postępowanie i tym samym podejmować czynności w sprawie, za wyjątkiem wydania orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie.

Oznacza to tyle, że poprzez złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, sędzia nie będzie musiał wstrzymywać się od udziału w sprawie, a jedynie – jeżeli wniosek zostanie uwzględniony – postępowanie zostanie zniesione w części obejmującej udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku o wyłączenie.

 Do góry