Aktualności

Sprzedaż roszczeń inaczej

17 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Szczególnie interesujący jest dodany art. 111a formalizujący handel roszczeniami wynikającymi z tzw. Dekretu Bieruta. Umowa sprzedaży roszczeń do nieruchomości objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r., musi być od teraz sporządzona w formie aktu notarialnego, a ponadto Skarb Państwa lub miasto stołeczne Warszawa uzyskały prawo ich pierwokupu.

Oznacza to, iż w przypadku pojawienia się u notariusza sprzedającego wraz z kupującym roszczenie, notariusz sporządzi umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości. Następnie powiadomione zostanie miasto, które będzie miało miesiąc na zajęcie stanowiska w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu po cenie transakcyjnej.

Omawiane przepisy odnoszą się jednak jedynie do umowy sprzedaży, poza zakresem ustawy pozostały umowy darowizny czy zamiany – ostateczne więc założenia ustawodawcy co do kontroli obrotu roszczeniami mogą okazać się niewystarczające.   

 Do góry