Aktualności

Prawa jazdy i Konstytucja

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 października 2016 roku – sygnatura akt. K 24/15, orzekł o niekonstytucyjności przepisów dotyczących przekroczenia w terenie zabudowanym dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, w zakresie w jakim nie przewidują one sytuacji usprawiedliwiających – ze względu na stan wyższej konieczności. Stany takie wystąpić mogą w przypadku np. zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów czy sytuacji gdy mąż wiezie ciężarną żonę do szpitala.

Zarzut zaś niekonstytucyjności omawianych regulacji w zakresie „podwójnego karania” – nałożenia mandatu oraz zatrzymania prawa jazdy, został uznany za bezpodstawny a same przepisy za zgodne z polską ustawą zasadniczą w tym zakresie, gdyż zatrzymanie prawa jazdy ma wymiar sankcji administracyjnej nie zaś karnej.   

 Do góry