Aktualności

Nowy nabór na praktyki zawodowe

Ogłaszamy rekrutację na praktyki zawodowe. Praktyki są płatne i trwają dwa miesiące. Szczególnie adresujemy je do osób zainteresowanych dziedzinami, w których Kancelaria rozwija wyspecjalizowane doradztwo prawne – w szczególności w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy, prawa...

Ryczałty za noclegi kierowców

Zgodnie z dotychczasową interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy, kierowcy w transporcie międzynarodowym byli uprawnieni do pobierania ryczałtu za każdy nocleg podczas podróży służbowej, nawet jeżeli korzystali z bezpłatnego noclegu w przystosowanej do tego kabinie pojazdu. W jednym...

Mądrych Świąt

Idea świąt Bożego Narodzenia żyje własnym życiem, ale to życie się zmienia. Święta są unikalnym okresem stwarzającym szansę spojrzenia wstecz i spojrzenia w przyszłość. Czy wolimy to pierwsze, czy wolimy to drugie – to w dużej mierze określa nasze dalsze życie. My życzymy wszystkim...

Odszkodowanie bez składki

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient miał wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu. Mimo że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania...

Sąd Najwyższy nakazuje humanitarne traktowanie karpi

13 grudnia 2016 roku  zapadł wyrok Sądu Najwyższego dot. trzech osób, które w 2010 roku sprzedawały żywe karpie, w foliowych workach bez wody. Zdaniem sądu zostały naruszone przepisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856), art. 35 ust. 1a w zw. z...

Dłuższe terminy na odwołania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 28 kwietnia 2016 roku przewiduje nowelizację art. 264 Kodeksu pracy, polegającą na wydłużeniu do 30 dni terminów na: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania, a także na żądanie...

Rewolucja, czyli zwrot bez paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. ,sygn. akt VII AmC 695/16 orzekł, że zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”, stanowi niedozwoloną klauzulą umowną. Zdaniem Sądu, uzależnienie możliwości zwrotu towaru...

 Do góry