Aktualności

Dłuższe terminy na odwołania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 28 kwietnia 2016 roku przewiduje nowelizację art. 264 Kodeksu pracy, polegającą na wydłużeniu do 30 dni terminów na: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania, a także na żądanie nawiązania umowy o pracę. Projekt jest obecnie  na etapie I czytania w Sejmie (druk sejmowy nr 524).

W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 264 Kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Natomiast żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Z kolei żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Terminy te uznawane są za byt krótkie na dokonanie przez pracownika oceny, czy wypowiedzenie jest zasadne i zgodne z prawem.

 Do góry