Aktualności

Ryczałty za noclegi kierowców

Zgodnie z dotychczasową interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy, kierowcy w transporcie międzynarodowym byli uprawnieni do pobierania ryczałtu za każdy nocleg podczas podróży służbowej, nawet jeżeli korzystali z bezpłatnego noclegu w przystosowanej do tego kabinie pojazdu.

W jednym z ostatnich wyroków Trybunał Konstytucyjny, tj. wyrok w sprawie K 11/15 z dnia 24 listopada 2016 r.,  zakwestionował konstytucyjność przepisów odnoszących się do pokrycia kosztów noclegu w transporcie międzynarodowym. Kierowca nie będzie mógł skutecznie wnieść powództwa o zapłatę ryczałtów za nocleg na podstawie art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców. Trybunał Konstytucyjny zwrócił również uwagę, iż dla tej grupy pracowników należy na nowo uregulować kwestie należności za podróże służbowe, uwzględniając specyfikę ich pracy.

 Do góry