Aktualności

Regulaminy pracy od 1 stycznia 2017 roku

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. po stronie pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników powstanie obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do tej pory taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających...

Kontrola działalności gospodarczej- zmiany w przepisach

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany mają ograniczyć uciążliwość kontroli, zaś reguły ich przeprowadzania mają być jasno opisane. Powodem znowelizowania przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie...

Świadectwa po nowemu

1 stycznia br. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. W związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić, w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. W...

Warsztaty: prawo restrukturyzacyjne

26 stycznia br. dr adw. Karolina Kocemba i adw. Michał Tomczak poprowadzą szkolenie z zakresu nowego prawa restrukturyzacyjnego. Podczas szkolenia omawiane będą następujące zagadnienia: Przesłanki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wzajemna relacja pomiędzy restrukturyzacją...

Opłata reprograficzna bez VAT

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP w Warszawie, wystąpiło do ministra finansów o zajęcie stanowiska w sprawie podlegania opłaty reprograficznej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie uznało, że artyści świadczą na rzecz...

Sobota bardziej wolna od pracy

Od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu w prawie cywilnym, a w konsekwencji również w postępowaniu cywilnym, nie będzie mógł przypaść w sobotę. Wynika to ze zmiany k.c. wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia...

Nowy projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o konfiskacie majątku, który pochodziłby z przestępstwa. Podczas odbywającego się w dniu 20 grudnia 2016 roku posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt. Przepisy o konfiskacie wejdą w życie w pierwszym kwartale 2017 roku. Projekt...

Nowe mandaty za żywność

W dniu 6 grudnia 2016 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, które wprowadzają zmiany w zakresie uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dot. m.in. kontroli jakości artykułów spożywczych. Zmiany zawierają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada...

Nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Posłowie zdecydowali o ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedna z nich wykreśla kontrowersyjny zapis o pierwszeństwie dla organów władzy, Kościołów i związków wyznaniowych w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Ustawa została...

 Do góry