Aktualności

Nowe mandaty za żywność

W dniu 6 grudnia 2016 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, które wprowadzają zmiany w zakresie uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dot. m.in. kontroli jakości artykułów spożywczych.

Zmiany zawierają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1873) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1872).

Przepisy te mają na celu uaktualnienie przepisów w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieniających ustawy, w których określone zostały wykroczenia podlegające karze grzywny w drodze mandatów karnych.

 Do góry