Aktualności

Nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Posłowie zdecydowali o ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedna z nich wykreśla kontrowersyjny zapis o pierwszeństwie dla organów władzy, Kościołów i związków wyznaniowych w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Uchwalona nowelizacja przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Zgromadzeniami cyklicznymi w myśl nowych przepisów będą te organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto ustawa wymaga tego, by odbywały się one przez ostatnie trzy lata i miały na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

 Do góry