Aktualności

Nowy projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o konfiskacie majątku, który pochodziłby z przestępstwa. Podczas odbywającego się w dniu 20 grudnia 2016 roku posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt. Przepisy o konfiskacie wejdą w życie w pierwszym kwartale 2017 roku.

Projekt zakłada wprowadzenie tzw. konfiskaty rozszerzonej, dzięki której stanie się możliwe orzekanie przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa służącego do popełnienia przestępstwa, nawet wówczas gdy dane przedsiębiorstwo nie należało do sprawcy czynu zabronionego. Nowa ustawa wprowadza formę odpowiedzialności za cudze przestępstwo. Odpowiedzialność za przestępstwo będzie występowała gdy właściciel przedsiębiorstwa z uwagi na niezachowanie ostrożności, przewidywał lub mógł przewidzieć że może służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jest to nowa forma odpowiedzialności za cudze przestępstwo. Przypomina konstrukcję nieumyślnego pomocnictwa, które w świetle przepisów kodeksu karnego nie jest czynem zabronionym. Obecnie czynem zabronionym jest umyślne dokonanie przestępstwa w formie pomocnictwa, nowa ustawa zamierza zmienić tę regulację.

 Do góry