Aktualności

Warsztaty: prawo restrukturyzacyjne

26 stycznia br. dr adw. Karolina Kocemba i adw. Michał Tomczak poprowadzą szkolenie z zakresu nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Podczas szkolenia omawiane będą następujące zagadnienia:

  • Przesłanki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wzajemna relacja pomiędzy restrukturyzacją a upadłością;
  • Główne zasady poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych;
  • Wybór optymalnego rozwiązania dla konkretnych biznesów;
  • Skutki nie zawarcia układu w ramach restrukturyzacji, bowiem nie zawsze oznacza to automatycznie upadłość.

 

 Do góry