Aktualności

Regulaminy pracy od 1 stycznia 2017 roku

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. po stronie pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników powstanie obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do tej pory taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Po nowelizacji przepisów pracodawca zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić takie regulaminy, a jest do tego zobowiązany dopiero gdy z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Analogiczne zasady dotyczą obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 Do góry