Aktualności

Fundusz Świadczeń – elastyczniejsza reguła

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Celem ustawodawcy jest stopniowe dążenie do uelastycznienia przymusowego charakteru regulacji prawnej. Zmiany polegają w głównej mierze na tym, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązek stworzenia Funduszu będzie spoczywał na pracodawcach, którzy zatrudniać będą co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (wcześniej obowiązek ten spoczywał na pracodawcach, zatrudniających co najmniej 20 pracowników).

O ile dla pracodawców, którzy zatrudniają setki pracowników sformalizowany tryb działania Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych nie jest czymś nadzwyczajnym czy nadmiernie absorbującym uwagę, o tyle dla mniejszych pracodawców, zatrudniających niewielu pracowników, może to być problemem. Drobni przedsiębiorcy będą usiłowali doprowadzić do jak największego ograniczenia swoich formalnych obowiązków lub niedopuszczenia do ich powstawania. Zmiany w ustawie o ZFŚS mające wejść w życie 1 stycznia 2017 roku wychodzą naprzeciw tym postulatom.

 Do góry