Aktualności

Patowa sytuacja w Prawie farmaceutycznym

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczące obowiązków raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Ponieważ System nie został jeszcze uruchomiony, podmioty obowiązane do raportowania nie są w stanie wypełnić swoich obowiązków i narażają się na kary pieniężne.

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło komunikat o postępach prac nad system i poinformowało, że toczą się prace legislacyjne mające na celu zawieszenie obowiązywania do końca czerwca 2017 r. przepisów nakładających powyższe obowiązki. Zgodnie z projektem w tym okresie nie będą wszczynane postępowania w celu nałożenia kar pieniężnych, a wszczęte postępowania zostaną umorzone. Projekt zakłada jednak wydłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych obowiązków informacyjnych w zakresie przeprowadzonych transakcji, stanów magazynowych, przesunięć magazynowych i zwolnień serii. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

 Do góry