Aktualności

Przejęcie przez spółkę długu wspólnika, a podatek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 stycznia 2017 r. (II FSK 3783/14, II FSK 4061/14), orzekł, że w sytuacji przejęcia długów wspólników spółki jawnej przez spółkę, po stronie wspólników powstaje przychód. Stan faktyczny dotyczył pożyczki udzielonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jej udziałowcom. W późniejszym czasie dług został przez tych udziałowców przeniesiony bez wynagrodzenia, na spółkę jawną, w której byli jedynymi wspólnikami.

Organ podatkowy stwierdził brak obowiązku uiszczenia przez wspólników podatku od spadku i darowizn. Zaznaczył, że u udziałowców powstanie przychód, od którego należy uiścić podatek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oraz NSA potwierdzili stanowisko fiskusa, argumentując to faktem, że wspólnicy spółki jawnej powinni rozpoznać przychód, ponieważ przeniesienie długu skutkuje zwolnieniem ich z długu.

 Do góry