Aktualności

Komornik sprzeda ruchomości również w drodze licytacji elektronicznej

Wchodząca w życie 1 marca 2017 r. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Nowe przepisy przewidują, że komornik może dokonać sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej na wniosek wierzyciela.

W razie złożenia takiego wniosku komornik powinien oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej będzie można złożyć przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Natomiast sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej będzie dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym to komornik będzie także zamieszczał obwieszczenie o licytacji elektronicznej.

 Do góry