Aktualności

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku dopuszczalna

Sąd Najwyższy w zeszły piątek, w dniu 17 marca 2017 roku w podjętej uchwale w sprawie o sygn. aktIII CZP 110/16  orzekł, żedopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 kodeksu cywilnego, mimo zakazu sformułowanego w art 1047 kodeksu cywilnego.

 Do góry