Aktualności

Użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy, rozważając zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 49/16, orzekł w uchwale z dnia 22 marca 2017 r, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Teza tej uchwały jest zgodna z wcześniejszą uchwałą...

Dane syndyka znajdziemy w CEIDG

Sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – wchodzi w życie nowelizacja...

Nowelizacja Kodeksu karnego

23 marca 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która trafi następnie do Senatu.  Przedmiotowa nowelizacja ma zapobiegać uchylaniu się od płacenia alimentów. Zmiana polega na tym, by osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej...

Prawo Sport Finanse

Już jutro - 7 kwietnia 2017 roku adw. Michał Tomczak po raz kolejny weźmie udział w Konferencji dotyczącej prawa sportowego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Tegoroczna prelekcja będzie dotyczyła klauzuli odstępnego. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na facebooku.

Symbole religijne w pracy a kontakt z klientami

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 marca 2017 roku (C-188/15) orzekł, że firma może w ramach swobody przedsiębiorczości wymagać od swoich pracowników, aby w relacjach z klientami nie manifestowali swoich przekonań religijnych bądź politycznych, jeśli polityka firmy...

 Do góry