Aktualności

Symbole religijne w pracy a kontakt z klientami

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 marca 2017 roku (C-188/15) orzekł, że firma może w ramach swobody przedsiębiorczości wymagać od swoich pracowników, aby w relacjach z klientami nie manifestowali swoich przekonań religijnych bądź politycznych, jeśli polityka firmy realizowana jest w sposób systematyczny i spójny, a sama firma chce być postrzegana przez klientów jako neutralna.  

W sytuacji spornej sąd krajowy powinien zbadać, czy zakaz ograniczał się tylko do osób, które utrzymywały relacje z klientami.

 Do góry