Aktualności

Użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy, rozważając zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 49/16, orzekł w uchwale z dnia 22 marca 2017 r, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Teza tej uchwały jest zgodna z wcześniejszą uchwałą Sądu Najwyższego, III CZP 57/16, podjętą w składzie 7 sędziów 9 grudnia 2016 r., w sprawie o sygn. III CZP 57/16. W tamtej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż nie ma przeszkód, by samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nabył jej własność przez zasiedzenie, ale tylko wtedy, gdy dostatecznie zamanifestuje status posiadacza samoistnego. Tego rodzaju nabycie własności powoduje wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

 Do góry