Aktualności

Czy określenie „najlepszy” w reklamie jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie o sygn. akt V GCo 10/17 orzekł, że określenie „najlepszy” zawarte w reklamie, nie musi stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.Stan faktyczny polegał na wprowadzeniu przez spółkę z branży tabletek i kapsułek do zmywarek do reklamy swojego produktu informacji, że jest to produkt najlepszy na przypalenia. Informacja zawierała jednak zastrzeżenie, że oparta jest na wykonanych badaniach.

W ocenie Sądu Okręgowego nie ma podstaw do przyjęcia, iż zachowanie spółki naruszyło art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Zdaniem Sądu, w przypadku podania przedmiotowego zastrzeżenia, modelowy konsument nie będzie zakładał, że produkt ten jest najlepszy z dostępnych środków na rynku na przypalenia. Istnienie bowiem zastrzeżenia w postaci skuteczności w usuwaniu przypaleń w zakresie przeprowadzonych badań pozwoli mu na swobodną ocenę czy zakupić tego rodzaju produkt.

 Do góry