Aktualności

Co wiemy o kontrahencie

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na Biura Informacji Gospodarczej zostanie nałożony obowiązek wymiany posiadanych przez siebie informacji (Art. 8a, wchodzi w życie 23.11.2017 r.). Biura Informacji Gospodarczej uzyskają także dostęp do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

W związku z tymi zmianami, przedsiębiorcy będą mogli łatwo uzyskać dane o swoim potencjalnym kontrahencie zgromadzone we wszystkich Biurach Informacji Gospodarczej.

 Do góry