Aktualności

Milczące załatwienie sprawy

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Głównym zamierzeniem nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 jest przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez tzw. milczące załatwienie sprawy (art. 122a) oraz postępowanie...

Zwolnienie pracownika, a słaby wynik sprzedażowy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III PK 93/16 orzekł, że jeśli pracodawca wskazuje w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony przyczyny dotyczące nieosiągnięcia zakładanych efektów pracy pracownika, tozasadność wypowiedzenia musi być zawsze...

 Do góry