Aktualności

Kolejna reklama rozpowszechniająca nieprawdziwe informacje

Lider na rynku pożyczkowym niesłusznie sugerował, że jego umowy kredytowe zostały uznane za najlepsze na rynku - potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.  Zdaniem Sądu, przedsiębiorca bowiem nieostrożnie wymieszał w reklamie informację o ustaleniach kontrolnych poczynionych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z własnym przekazem reklamowym.

Po przeprowadzeniu analizy w 2012 roku przez UOKiK okazało się, że tylko nieliczni z przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich przedstawiają konsumentom do podpisu umowy zgodne z wymogami prawnymi, w tym w szczególności z ustawą o kredycie konsumenckim. W konsekwencji, w ogólnopolskich gazetach znalazła się reklama, w której wskazano, że UOKiK uznał umowy przedsiębiorcy za „jedne z najlepszych na rynku kredytów konsumenckich” – zdaniem SA w Warszawie, spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.

 Do góry