Aktualności

Koniec tajemnicy bankowej

4 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z  9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Zgodnie z przepisami tej ustawy, polskie i zagraniczne organy podatkowe mogą wzajemnie wymieniać się informacjami o swoich rezydentach podatkowych.

Za najważniejszą zmianę uważa się wdrożenie do polskiego prawa automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych – zgodnie ze standardem opracowanym przez Organizację Współpracy i Rozwoju (OECD), tak zwanym Common Reporting Standard (CRS). CRS pozwala na wymianę informacji o rachunkach bankowych z ponad 100 krajami na świecie.

Wymianie podlegają m.in.:

  1. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia osoby raportowanej będącej posiadaczem rachunku;
  2. numer rachunku;
  3. saldo rachunku.

Podobne do naszych przepisów regulacje obowiązują już m. in. we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Hiszpanii, w Irlandii.

 Do góry