Aktualności

Odrębna własność zostaje

Sąd Najwyższy rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne: czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku? W uchwale z dnia 25...

Zmiana roku obrotowego - wystarczy uchwała

W wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1851/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem skutecznej zmiany roku obrotowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej, której wspólnicy chcieli przedłużyć w grudniu...

 Do góry