Aktualności

Zmiana roku obrotowego - wystarczy uchwała

W wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1851/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem skutecznej zmiany roku obrotowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej, której wspólnicy chcieli przedłużyć w grudniu 2013 r. możliwość rozliczania się z dochodów ze spółki w formie PIT.NSA orzekł, że w tym przedmiocie nie wystarczy uchwała zgromadzenia wspólników i zgłoszenie zmiany do sądu rejestrowego.

 Do góry