Aktualności

Odrębna własność zostaje

Sąd Najwyższy rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne: czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku?

W uchwale z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 11/17 Sąd Najwyższy orzekł, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.

 Do góry